”Vi upphör att älska oss själva om ingen älskar oss.”

Citat av Mme de Stael