”Allting som du är emot försvagar dig. Allting som du är för stärker dig.”

Wayne Dyer