”De som vet hur man tänker behöver inga lärare.”

Gandhi