”De svage kan aldrig förlåta. Förlåtelse är den starkes attribut.”

Gandhi