”Den enda grupp jag är välkommen i är min blodgrupp.”

Okänd