”Den första kärleken är som den första snön: man ser spåren tydligt.”

Suzanne Doucet