”Den främsta orsaken till olycka är aldrig situationen, utan dina tankar om den.”

Eckhart Tolle