”Den som tror på människans fria vilja har aldrig hatat och aldrig älskat.”

Marie von Ebner-Echenbach