”Det är glest mellan stråna men dom klipper det tätt!”

Bo Hansson kommenterar fotbollsplanerna under VM i USA