”Det är med kärleken som med mässlingen, den är farligare ju äldre patienten är.”

Lord Byron