”Det du accepterar, det går du bortom. Det du gör motstånd mot, det håller dig fast.”

Eckhart Tolle