”Det enda som står i vägen för de flesta människor är rädslan för att misslyckas”

Robin Sharma