”Det enda vi aldrig får nog av är kärleken. Och det enda vi aldrig ger nog av är kärleken.”

Henry Miller