“Det finns alltid hopp för en människa som stannar upp för att tänka över livet på allvar”

Okänd