”Det finns ingen ondska i pengar. Ondskan ligger i på vilket sätt de används.”

Gandhi