”Det finns inget ont i kapitalismen. Det onda finns i det sätt som den används.”

Gandhi