”Det finns män man älskar och män som man känner väl.”

Coco Chanel