”Det sägs att kärleken inte känner några gränser. Men gränserna är just det intressanta.”

Jean-Luc Godard