”Det tar femtio år för ett träd att växa upp men tjugo minuter att såda ned det.”

Okänd