”Dörrar till det förflutna låter sig inte öppnas utan det knarrar…”

Alberto Moravia