”Du kan inte nå något nytt om dina händer fortfarande är fulla av gårdagens skräp.”

Louise Smith