”Du lever för att du ska lära dig älska. Du älskar för att du ska lära dig leva. Mer behöver du inte lära dig”.

Mirdad