”En kyss är ett vackert knep som naturen skapat för att hejda talet när ord blir överflödiga.”

Ingrid Bergman