”Etablerade åsikter är sällan ett resultat av felfritt resonerande, utan snarare av århundraden av intellektuell förvirring”

Okänd