”Evighet är en lång tid – särskilt mot slutet.”

Woody Allen