”Fartyg är som säkrast när de ligger i hamn, men det är inte vad fartyg är byggda för.”

Paulo Coelho