”För att undvika kritik, gör ingenting, säg ingenting, var ingenting”.

Elbert Hubbard