”Fosterlandskärlek är en utvidgad familjekärlek.”

Marie von Ebner-Eschenbach