”Hos ett stilla sinne står hela universum till förfogande.”

Lao Zi