”Jag strävar hela tiden efter att bli bättre än jag är. Mina konkurrenter kan jag inte göra så mycket åt.”

Carolina Klüft