”Jag tänkte mig kärleken begränsad som ett mått vatten. Nu tänker jag mig honom obegränsad som elden.”

Anna Branting