”Jag tror att det finns en marknad i världen för kanske fem datorer”

Thomas Watson