”Jag tror inte att vara rolig är någons första val.”

Woody Allen