”Jag tycker inte om den personen. Jag måste lära känna honom bättre”

Abraham Lincoln