”Lär ett barn att läsa och han eller hon kommer att klara ett läskunninghetsprov.”

George W. Bush