Latinska citat

Vad är det med latinet som får oss att uppleva att det som sägs och skrivs med detta språk är viktigt och minnesvärt? Språket är sedan länge dött som talspråk och ändå så är det en så vital del av vår vardag och även inom svenskan som givetvis har en hel del ord och uttryck som bottnar i latinet. Om du tycker att latinska citat är spännande så är du inte ensam. Det kan vara riktigt kul att lära sig citaten för att briljera vid tillfällen då man upplevs vara rena rama poeten eller språkforskaren om man bara kan dra några veni vidi vici för de som lyssnar.

Tärningen är kastad!

Faktum är att många av de latinska citaten bottnar i historiska händelser. Då du utbrister “tärningen är kastad!” så menar du förstås att nu händer det eller liknande, men det här är faktiskt ett uttryck som myntades av Julius Caesar när han gick emot den romerska ledningen och korsade Rubicon floden. På latin så ska han ha sagt Alea iacta est. I Sverige så är det inte bara glada citatentusiaster som använder sig av latinska uttryck och talesätt. Försvarsmakten har Futurum nobis est som motto för personalen som jobbar inom underrättelsetjänsten. Det här uttrycket betyder att framtiden är vår så det skulle lika gärna kunna passa för ett universitet för studenter. Svenska Riksbanken kör med följande citat: Hinc robur et securitas vilket betyder Härav styrka och säkerhet.

Fånga eller skapa dagen

De flesta känner till det latinska citatet Carpe Diem som betyder att fånga dagen. Det här uttrycket har blivit odödligt i vår tid tack vare Hollywood och filmen Döda poeters sällskap. Nu finns det ett annat uttryck som lyder Crea Diem vilket betyder att man skapar dagen och det borde egentligen vara minst lika populärt. Att tänka sig att man skapar sin dag då man vaknar är minst sagt en positiv inställning.

Sköt om dig vännen

Mellan vänner kan man också roa sig med lite latin. Varför inte byta ut sköt om dig mot Cura, ut valeas nästa gång du säger adjö till en kamrat? Om du vill vara lite svår vid en middagsbjudning med många nya ansikten där du får frågan om ditt namn så kan du svara Nomina sunt odiosa nämligen att namn är förhatliga. Om de förstår dig så kan det dock verka lite märkligt… Skoltrötta vänner kan konstatera den eviga sanningen att vi lär oss för klassrummet och inte för livet ”Non vitae sed scholae discimus” – Seneca.

Om någon sårar dig och ber om ursäkt så kan du snabbt säga Nihil lacrima citius arescit vilket betyder att inget torkar fortare än en tår, allt är förlåtet! Med latinska citat så kan man alltid beskriva tillvaron på ett innovativt och spännande sätt. Se därför till att alltid ha några i fickan att plocka fram vid rätt tillfälle.

Klicka här för fler Latinska citat

Kommentera