”Många gånger vet inte folk vad de vill ha förrän du visar det för dem.”

Steve Jobs