”Måttet på kärlek är att man älskar måttlöst.”

Augustinus