”När en kvinna ska välja mellan kärlek och rikedom försöker hon alltid välja båda delarna.”

Marcel Achard