”När ett hjärta mött ett annat hjärta, ringa blir då vad förut var mycket.”

Johan Ludvig Runeberg