”När jag inte hade något att förlora, då hade jag allt. När jag slutade att vara den jag är, då hittade jag mig själv.”

Paulo Coelho