”När vi inte längre kan förändra situationen, utmanas vi att förändra oss själva.”

Viktor Frankl