”Politiken är konsten att leta efter problem, hitta dem överallt, ställa fel diagnos och använda fel botemedel.”

Groucho Marx