”Romantikens hela väsen ligger i ovissheten.”

Oscar Wilde