”Skjut inte upp sådant till i morgon som precis lika gärna kan skjutas upp till i övermorgon”

Mark Twain