”Ty det angår också dig när det brinner i grannens vägg.”

Okänd