”Ty ur ett och samma träd skär döden och kärleken sina pilar.”

Pedro Calderòn