”Universum kan inte existera om det inte finns mörker som konkurrerar med ljuset.”

Deepak Chopra