”Vad är en cyniker? – En man som vet priset på allt och värdet på ingenting.”

Oscar Wilde