”Vägen till en kvinnas hjärta går med bil via en restaurang.”

Sven-Bertil Taube